Subvenció de l’Ajuntament

L’ Ajuntament del Vendrell ha concedit a l’Escola Futbol Base el Vendrell una subvenció nominativa per a l’any 2023 per import de 3000 euros.