Els valors i la competició

Què són els valors? Doncs allò que dona sentit, allò que ens indica la direcció cap a on volem anar. I perque sigui valor ha d’estar present en el nostre…