MESURES SANITÀRIES – PARTITS

CLIQUEU EL SEGÜENT ENLLAÇ PER VEURE I DESCARREGAR EL DOCUMENT:

 

ESPORTISTES:

 • No es podrà participar dels partits amb símptomes compatibles amb la COVID-19, ni amb una temperatura corporal superior a 37ºC.
 • Accés per la porta de manera escalonada previ rentat i desinfecció de mans. Caldrà dirigir-se directament a la zona de convocatòria que establirà el/la tècnic/a a l’interior de la instal·lació esportiva.
 • Obligació de portar mascareta (tapaboques) a l’interior de les instal·lacions en tot moment (excepte el temps de partit).
 • Caldrà signar el document requerit per la FCF al portal del federat (aquest darrer imprescindible per a poder jugar els partits) cada 14 dies.
 • No es pot fer ús dels vestidors, motiu pel qual, cal arribar vestit de casa amb la roba de partit.
 • Portar l’aigua de manera individual (no compartir-la).
 • Es recomana portar-se pilotes i pitralls propis per a l’escalfament.
 • La sortida de l’equip de les instal·lacions es farà de manera grupal.

 

ACOMPANYANTS:

 • NOMÉS ES PERMET 1 ACOMPANYANT PER ESPORTISTA
 • L’accés de les famílies a la graderia està permesa els dies de partit (només tribuna) el temps imprescindible per veure el partit (10 minuts abans).
 • No està permès accedir a la instal·lació esportiva per veure partits on no hi participin familiars.
 • No està permès accedir a la instal·lació esportiva amb símptomes compatibles amb la COVID-19, ni amb una temperatura corporal superior a 37ºC.
 • Caldrà mantenir una distància de seguretat d’1,5m en tot moment entre nuclis familiars sent obligatori respectar les senyalitzacions als seients i les directrius del responsable de grada.
 • Serà obligatori dur mascareta (tapaboques) en tot moment.
 • La recollida dels i les esportistes es farà a l’exterior de l’Estadi.
 • Els grups sortiran de manera escalonada amb el seu/va tècnic/a.
 • ELS PARTITS QUE ES JUGUIN ALS CAMPS, 1 i 2, ELS ASSISTENTS HAURAN D’ESTAR ASSEGUTS A LES GRADES.
 • ELS PARTITS QUE ES JUGUIN ALS CAMPS, 3 i 4, ES JUGARAN SENSE PÚBLIC.