OFICINA D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

A partir d’avui, disposarem d’Oficina d’Atenció al Públic, tots els DIMARTS i DIJOUS de 17.30 h a 19.00 h.
Estem a la disposició, de forma presencial, a la nostra oficina, al CFM del Camí de Roda.
FEM ESCOLA, FEM BASE!