4.366,73€ pel programa de Promoció de l’esport- esport escolar

L’Escola Fútbol Base el Vendrell ha rebut una subvenció amb el suport de l’Ajuntament de Vendrell i la Regidoria d’Esports de 4.366,73 euros pel programa de Promoció de l’esport- esport escolar corresponent a la temporada 21/22.